SARA@OF@SWEET@RASPBERRY@JP@i‚†‚…malej
***@Pedigree@***
@ @ ‚fD‚fD‚r‚h‚q‚d @‚k‚`‚q‚j‚k‚`‚h‚m@‚r‚s‚`‚q‚c‚t‚r‚s‚r@‚l‚n‚m‚s‚`‚m‚`
@ ‚fD‚r‚h‚q‚d @‚b‚g/01.4
@‚r‚s‚n‚q‚l@‚q‚`‚h‚m@‚i‚o@‚`‚d‚f‚h‚r
@
‚r‚h‚q‚d @‚r‚s‚n‚q‚l@‚q‚`‚h‚m@‚i‚o@‚`‚m‚c‚n‚q‚`
‚fD‚fD‚c‚`‚l @‚k‚`‚q‚j‚k‚`‚h‚m‚r@‚c‚n‚t‚a‚k‚d@‚r‚v‚d‚d‚s@‚b‚`‚m‚c‚x
@ @ ‚fD‚fD‚r‚h‚q‚d @‚h‚m‚sD‚b‚gC‚b‚g/96.6C‚b‚gi‚`‚lj
@‚k‚`‚q‚b‚g‚l‚n‚m‚s‚r@‚i‚`‚e‚`‚q
@‚n‚e‚`‚S‚W‚f
@ ‚fD‚c‚`‚l @‚r‚s‚n‚q‚l@‚q‚`‚h‚m@‚i‚o@‚b‚`‚q‚n‚k‚h‚m‚d
@ @ ‚fD‚fD‚c‚`‚l @‚m‚d‚a‚q‚h‚n‚v‚`|‚b‚d‚y‚`‚m‚m‚d@‚a‚d‚`‚t‚w@‚c‚n‚u‚d
@ @ ‚fD‚fD‚r‚h‚q‚d @‚b‚h‚m‚n‚m‚m‚h‚d@‚r‚h‚q‚h‚t‚r
@ ‚fD‚r‚h‚q‚d @‚b‚gi‚`‚lj
@‚`‚o‚o‚d‚k‚a‚nf‚h‚q‚h‚r‚g@‚b‚n‚e‚e‚d‚d
@
‚c‚`‚l @‚b‚g/08.5
@‚`‚q‚n‚l‚`‚s‚h‚b@‚k‚x‚k‚`@‚n‚e@‚r‚v‚d‚d‚s@‚q‚`‚r‚o‚a‚d‚q‚q‚x@‚i‚o
‚fD‚fD‚c‚`‚l @‚b‚gi‚`‚lj
@‚e‚n‚w‚s‚`‚k‚df‚r@‚l‚n‚n‚m‚r‚s‚q‚t‚b‚j
@‚n‚e‚`‚Q‚T‚e
@ @ ‚fD‚fD‚r‚h‚q‚d @‚h‚m‚sD‚b‚gC‚b‚g/96.6C‚b‚gi‚`‚lj
@‚k‚`‚q‚b‚g‚h‚l‚n‚m‚s‚r ‚i‚`‚e‚`‚q
@‚n‚e‚`‚S‚W‚f
@ ‚fD‚c‚`‚l @‚r‚s‚n‚q‚l@‚q‚`‚h‚m@‚i‚o@‚`‚q‚k‚d‚s‚s‚x
@
@ @ ‚fD‚fD‚c‚`‚l @‚m‚d‚a‚q‚h‚n‚v‚`@‚g‚d‚k‚k‚n@‚f‚n‚q‚f‚d‚n‚t‚r
@‚n‚e‚`‚S‚O‚f
ฆOFAEEEŒาŠึ฿‚ฬ7’iŠK•]‰ฟ@ EiExcellentj E‚fiGoodj E FiFairj EBiBorderlinej EMiMildj EMiModeratej ESiSeverej